Vise en lysbildeframvisning

Det finnes flere måter å starte en lysbildeframvisning på. Når en lysbildeframvisning kjører, kan du styre presentasjonen med tastatur eller mus.

Som standard starter en presentasjon alltid med det første lysbildet. Du flytter manuelt fram gjennom lysbilder til siste lysbilde. Du kan endre disse innstillingene.

Kjøring av lysbildeframvisning

tip

Trykk Esc for å avbryte lysbildefremvisningen før den er ferdig.


Mange flere taster er tilgjengelige foor å styre en lysbildeframvisning. Du kan også høyre-klikke for å åpne en meny med nyttige kommandoer.

Visning av en automatisk presentasjon (kioskmodus)

For å automatisk skifte til det neste lysbildet kan du angi en lysbildeovergang for hvert lysbilde.

  1. ÅpneLysbildeovergangssidestolpen.

  2. I området Avansert lysbilde klikker du på Etter og skriver inn en varighet.

  3. Klikk Bruk overgang på alle lysbilder.

tip

Du kan angi forskjellige tider for hvert lysbilde som skal gå til et neste lysbilde. Funksjonen Øv på tidsbruk kan hjelpe deg med å få timingen rett.


For å flytte fram til det første lysbildet etter at alle lysbildene har vært vist, kan du stille inn presentasjonen til å gjentas automatisk.

  1. Velg Lysbildeframvisning - Innstillinger for lysbildeframvisning.

  2. I Presentasjonsmodus-området velger du Løkke og gjenta etter og still inn varigheten på pausen mellom showene.

Kjør en presentasjon fra en fil

Du kan starte LibreOffice fra en kommandolinje etterfulgt av parameteret -show og et Impress-filnavn. Hvis du for eksempel vil starte filen filnavn.odp fra en kommandolinje, kan du skrive følgende kommando:

soffice -show filename.odp

Dette forutsetter at soffice er i programstien på ditt system, og at filnavn.odp er plassert i den gjeldende katalogen.

Supporter oss!