Vise en lysbildeframvisning

Det finnes flere måter å starte en lysbildeframvisning på. Når en lysbildeframvisning kjører, kan du styre presentasjonen med tastatur eller mus.

Som standard starter en presentasjon alltid med det første lysbildet. Du flytter manuelt fram gjennom lysbilder til siste lysbilde. Du kan endre disse innstillingene.

Kjøring av lysbildeframvisning

Tipsikon

Om du vil at alle framvisninger skal starte fra aktiv side istedenfor førstesiden, velg - LibreOffice Impress - Geneertl og klikk Alltid med aktiv side.


Tipsikon

Trykk Esc for å avbryte presentasjonen før den er ferdig.


Mange flere taster er tilgjengelige foor å styre en lysbildeframvisning. Du kan også høyre-klikke for å åpne en meny med nyttige kommandoer.

Visning av en automatisk presentasjon (kioskmodus)

For å automatisk skifte til det neste lysbildet kan du angi en lysbildeovergang for hvert lysbilde.

  1. ÅpneLysbildeovergangssidestolpen.

  2. Trykk på Gå til neste lysbilde i området Lysbildeovergang , og velg en varighet.

  3. Trykk Bruk på alle lysbilder.

Tipsikon

Du kan angi forskjellige tider for hvert lysbilde som skal gå til et neste lysbilde. Funksjonen Øv på tidsbruk kan hjelpe deg med å få timingen rett.


For å flytte fram til det første lysbildet etter at alle lysbildene har vært vist, kan du stille inn presentasjonen til å gjentas automatisk.

  1. Velg Lysbildeframvisning - Innstillinger for lysbildeframvisning.

  2. I typeområdet kan du trykke på Auto og velge en pausetid mellom visningene.

Kjør en presentasjon fra en fil

Du kan starte LibreOffice fra en kommandolinje etterfulgt av parameteret -show og et Impress-filnavn. Hvis du for eksempel vil starte filen filnavn.odp fra en kommandolinje, kan du skrive følgende kommando:

soffice -show filnavn.odp

Dette forutsetter at soffice er i programstien på ditt system, og at filnavn.odp er plassert i den gjeldende katalogen.

Supporter oss!