Utskrift av et lysbilde som er tilpasset en papirstørrelse

Når du skriver ut kan du forminske et lysbilde, så lysbildet kan passe på en side skrevet ut.

  1. Åpne dokumentet som du vil skrive ut.

  2. I Normalvisning velg Lysbilde → Egenskaper og trykk så på fanen Side.

  3. I Utformingsinnstillinger, kryss av for Tilpass objekt til papirformat.

  4. I området Papirformat, velg et format.

  5. Klikk på OK. Lysbildestørrelsen blir endret for å passe til siden skrevet ut, imens de relative plasseringene av objektene på lysbildet fastholdes.

Supporter oss!