Impress fotoalbum

Set inn et fotoalbum i presentasjonsdokumentet.

Fotoalbumet i Impress er en rask måte å sette inn flere bilder i en presentasjon og for å laga et dokument som skal kjøres kontinuerlig i en kiosk- eller multimediavising.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Media → Fotoalbum


Impress Foto Album Dialog

For å sette inn et fotoalbum inn i presentasjonen

 1. Å åpne en eksisterende eller tom presentasjon

 2. Gå til lysbildet som er før fotalbumet.

 3. Velg Sett inn → Media → Fotoalbum

 4. Trykk på Legg til i dialogvinduet «Lag fotoalbum».

 5. Finn filene du vil legge inn.

  Merknadsikon

  Hvis flere bilder er i samme mappe, kan du velge en gruppe bilder som bruker Shift eller tastene mens du klikker på deres filnavn.


 6. Trykk på Åpne for å legge inn bildene i fotoalbumet.

  Tipsikon

  Klikk på et filnavn for å vise det i Forhåndsvisning -området


 7. Velg i Lysbildeoppsett hvor mange bilder som skal vises på hvert lysbilde.

 8. Merk av for Legg tekst til hvert bilde for å sette inn en tekstboks for bildeteksten.

 9. Merk av for Hold fast på høyde/bredde-forholdet slik at bildene ikke vises feil. Hele bildet blir da vist i lysbildet.

 10. Merk av for Fyll skjermen for at bildet skal fylle hele presentasjonsskjermen. Bildet kan bli større enn lysbildet.

 11. Merk av for Link bilder for å skape en lenke bildearkivet på maskinen eller på Internett. Dette valget vil ikke bygge bildet inn presentasjonen.

 12. Klikk på Sett inn lysbilde.

warning

Hvis du klikker på Angre, slettes ikke et fotoalbum. Høyreklikk på lysbildene på lysbildepanelet og velg Slett lysbilde for å slette lysbildene.


Supporter oss!