Sett Inn Lysbilder fra Fil

Du kan sette inn lysbilder fra en annen presentasjon i den gjeldende presentasjonen. Du kan også kopiere og sette inn lysbilder mellom presentasjoner.

For å sette inn et lysbilde fra en annen presentasjon:

  1. Åpne en presentasjon og velg Vis → Normal.

  2. Velg .

  3. Finn presentasjonsfilen som inneholder lysbildet du vil sette inn, og trykk Sett inn.

  4. Trykk på plusstegnet ved siden av ikonet for presentasjonsfilen, og velg så de lysbildene du vil sette inn.

  5. Trykk OK.

For å kopiere og sette inn lysbilder mellom presentasjoner:

  1. Åpne de presentasjonene du vil kopiere og sette inn imellom.

  2. I presentasjonen som inneholder de lysbildene du vil kopiere, kan du velge Vis → Lysbildesortering.

  3. Merk lysbildene, og velg så Rediger → Kopier.

  4. Skift til presentasjonen du vil sette inn de ønskede lysbildene, og velg så Vis → Normal.

  5. Merk lysbildet du vil at det kopierte lysbilde skal komme etter, og velg så Rediger → Sett inn.

Supporter oss!