Opprettelse av et flytdiagram

For å opprette et flytdiagram:

 1. Velg et verktøy fra verktøylinjen Flytdiagram på verktøylinjen Tegning.

 2. Dra en figur inn på ditt lysbilde.

 3. Gjenta de siste trinnene for å legge til flere figurer

 4. Åpne verktøylinjen Forbindelseslinjer på verktøylinjen Tegning og velg en forbindelseslinje.

 5. Flytt pekeren over kanten av en figur så forbindelsesstedene vises.

 6. Trykk på et forbindelsessted, dra til et forbindelsessted på en annen figur og deretter slipp.

 7. Gjenta de siste stegene for å legge til flere forbindelseslinjer.

Nå har du den vanlige disposisjonen for ditt flytdiagram.

For å legge til tekst til figurene på ditt flytdiagram

Gjør en av de følgende:

For å legge til en fyllfarge til en figur:

 1. Merk figuren, og velg Format → Område.

 2. Velg Farge, og trykk så på en farge i listen.

For å legge til noen lenkeområder henter fram andre lysbilder:

Tildel samhandlinger for noen objekter på ditt lysbilde.

 1. Merk objektet, velg deretter Lysbildeframvisning → Samhandling.

 2. Velg en samhandling i dialogvinduet. For eksempel, velg å gå til det neste lysbilde når brukeren trykker på objektet.

Supporter oss!