Flytting av objekter

Du kan flytte valgte objekter i ditt lysbilde ved å dra dem, bruke piltastene, eller ved å kopiere objektene og sette dem inn i en annen plassering.

Supporter oss!