Hjelp til bruk av LibreOffice Impress

På hjelpesiden for LibreOffice generelt finner du veiledning for alle moduler, blant annet hvordan du arbeider med vinduer og menyer, tilpasser LibreOffice, datakilder, galleriet og dra og slipp.

Dersom du trenger hjelp om en annen modul, kan du bytte til hjelpen for den modulen i listen i navigasjonsområdet.

Visning og utskrift av en presentasjon

Vise en lysbildeframvisning

Endring av lysbilderekkefølge

Animering av lysbildeoverganger

................ Endrer Bakgrunnsfylling............

Opprette en tilpasset lysbildeframvisning

Forstørrelse med tastaturet

Øv på tidsbruk og lysbildeskift

Skrive ut raskere med reduserte data

Animerte objekter og 3D-objekter

Animere objekt i lysbildepresentasjoner

Opprette animerte GIF-bilder

Eksportere animasjoner i GIF-format

Merking av underliggende objekter

Konvertering av 2D-objekter til kurver, polygoner og 3D-objekter

Importere og eksportere

Importer HTML-sider inn i presentasjoner

laster inn farge-, gradient- og skraveringspaletter

Henting av linje- og pilstiler

Utskrift av presentasjoner

Utskrift av et lysbilde som er tilpasset en papirstørrelse

Åpne dokumenter som er lagret i andre formater

Lagre dokumenter i andre formater

Diverse

Bruk av hurtigtaster i LibreOffice Impress

Gruppere objekter

Sette inn, redigere, lagre punktgrafikkbilder

Kopiere formatering med formatpenselen

Andre direkte formatering i et dokument

................ Endrer Bakgrunnsfylling............

Topptekst eller Bunntekstpå alle Lysbilder

Skriftforming for grafisk tekstkunst

Forstørrelse med tastaturet

Tegning av kurver

Redigering av kurver

Bruk av festepunkter

Sett Inn Lysbilder fra Fil

Sette inn regneark i lysbilder

Omgjøring av teksttegn til tegneobjekter

Omgjøring av bilder til vektorgrafikk

Bruke linjestiler ved hjelp av verktøylinjen

Definere pilstiler

Angi linjestiler

Supporter oss!