Tegning av kurver

Kurve-ikonet på IkonTegning-verktøylinjen åpner en verktøylinje for tegning av Bézierkurver. Bézierkurver angis av et startpunkt og et sluttpunkt, som kalles «ankre». Bézierkurvens kurvatur angis av kontrollpunkter («håndtak»). Flytting av et kontrollpunkt endrer formen på Bézierkurven.

Merknadsikon

Kontrollpunkter er bare synlige i «Rediger punkter»-moduset. Kontrollpunkter fremstilles som sirkler, ankerpunkter fremstilles som firkanter. Begynnelsespunktet er en smule større enn de øvrige ankerpunktene.


Bézierkurvestykker og rette linjestykker kan settes sammen for å danne en mer kompleks Bézierkurve. Tre forskjellige overganger kan brukes for å sette sammen nærligende stykker:

Hvordan bruke kurveverktøyet

 1. På «Tegning»-verktøylinjen kan du åpne verktøylinjen Kurver Ikon og velge verktøyet KurveIkon.

 2. Trykk der du ønsker at kurven skal begynne, og dra i den retningen du vil at kurven skal gå. Kontrollinjen vil vise retningen.

  Hold Shift nede mens du drar for å begrense retningen til et 45 graders nett.

 3. Slipp musa hvor det første kontrollpunktet skal være.

 4. Flytt pekeren dit du ønsker at kurvesegmentet skal ende. Kurven følger pekeren.

 5. Gjør en av de følgende:

Hvordan du bruker verktøyet «Frihåndslinje»

 1. På «Tegning»-verktøylinjen kan du åpne verktøylinjen Kurver Ikon og velge verktøyet FrihåndslinjeIkon.

 2. Klikk der du ønsker at kurven skal starte, og hold museknappen nede.

 3. Tegn frihåndslinjen som du ville gjort med en blyant.

 4. Slipp museknappen for å fullføre linjen.

Supporter oss!