Henting av linje- og pilstiler

Du kan bruke stiler for å organisere lignende linje- og pilstilier. LibreOffice tilbyr noen standardstiler som du kan hente og bruke i dokumentet. Hvis du vil, kan du legge til eller slette elementer fra en stilfil eller til og med opprette en tilpasset stilfil.

For å åpne en linjestilfil:

  1. Velg Format → Strek, og trykk så på Linjetyper-fanen.

  2. Trykk på knappen åpne linjestiler.

  3. Finn filen som inneholder linjestilene du vil laste inn, og trykk så påOK. Filen har formatet [filnavn].sod.

For å lagre en linjestilfil kan du trykke på knappen Lagre linjestiler, skriv inn et filnavn og klikke så på OK.

For å åpne en pilstilfil:

  1. Velg Format → Strek, og klikk så på fanen Piltyper.

  2. Trykk på knappen åpne piltyper.

  3. Finn filen som inneholder pilstilene du vil laste inn, og trykk så på OK. Filen har formatet [filnavn].sod.

For å lagre en pilstilfil kan du trykke på knappen Lagre pilstiler, skriv inn et filnavn og trykk så på OK.

Supporter oss!