Bruk av hurtigtaster i LibreOffice Impress

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.


Du kan bruke tastaturet for å få tilgang til kommandoer i LibreOffice Impress og dessuten for å navigere gjennom arbeidsområdet. LibreOffice Impress bruker samme hurtigtaster som LibreOffice Draw for å opprette tegneobjekter.

Merking av plassholdere

LibreOffice Impress automatiske oppsett bruker plassholdere for lysbildetitler, tekst, og objekter. For å velge en plassholder kan du trykke «Ctrl+Enter». For å flytte til neste plassholder kan du trykke «Ctrl+Enter» igjen.

Merknadsikon

Hvis du taster Ctrl+Enter, etter at du når siste plassholder i et lysbilde, blir ett nytt lysbilde satt inn etter det gjeldende lysbildet. Det nye lysbildet bruker samme oppsett som det gjeldende lysbildet.


For å lage og redigere et tegneobjekt

 1. Trykk F6 for å komme til Tegnelinja.

 2. Trykk på Pil høyre inntil du kommer til knappen for tegneverktøyet.

 3. Hvis det er en pil ved siden av knappen har knappen en undermeny. Trykk på pil opp- eller pil ned-tasten for å åpne undermenyen, og trykk pil høyre eller pil venstre for å gjøre et valg.

 4. Press +Enter.

  Objektet blir laget i midten av dokumentet.

 5. For å gå tilbake til dokumentet, press +F6.

  Du kan bruke piltastene for å plassere objektet der du ønsker. For å velge en fra sprettoppmenyen for objektet, trykk Shift + F10.

Velge et objekt

 1. Press +F6for å gå inn i dokumentet.

 2. Trykk på Tab til du kommer til objektet du vil markere.

Under en lysbildeframvisning

Trykk Ctrl + F2 eller F5 for å starte lysbildevisningen..

Gå fram til det neste lysbildet eller til neste animasjonseffekt

Mellomromstast

Gå fram til det neste lysbildet uten å spille av objektanimasjonseffekter

+Side Ned

Gå tilbake til forrige lysbilde

+Side Opp

Gå til et bestemt lysbilde

Tast sidenummeret på lysbildet, og trykk så Enter.

Stopp lysbildeframvisning

Escelelr

Lysbildesortering

Når du først skifter til Lysbildesortering, kan du trykke Enter for å skifte tastaturfokus til arbeidsområdet. Ellers kan du trykke F6 for å navigere til arbeidsområdet og så trykke Enter.

Merking og oppheving av merking av lysbilder

Bruk piltastene for å navigere til lysbildet du vil markere, og trykk på Mellomromstasten. For å legge til merkingen kan du bruke piltastene for å navigere til lysbilde(ene) du vil legge til, og trykke Mellomromstast igjen. For å velg vekk et lysbilde kan du navigere til lysbildet og trykke på Mellomromstast.

Kopiering av et lysbilde:

 1. Bruk piltastene for å navigere til lysbildet som du vil kopiere, og trykk så Ctrl+C.

 2. Flytt til det lysbildet hvor du vil sette inn det kopierte lysbildet, og trykk så Ctrl+V.

Flytting av et lysbilde:

 1. Bruk piltastene for å navigere til lysbildet du vil flytte, og trykk så Ctrl+X.

 2. Naviger til det lysbildet hvor du vil flytte lysbildet, og trykk så Ctrl+V.

 3. Velg Foran eller Etter det gjeldende lysbildet, og klikk så på OK.

Supporter oss!