Bruk av hurtigtaster i LibreOffice Impress

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.


Du kan bruke tastaturet for å få tilgang til kommandoer i LibreOffice Impress og dessuten for å navigere gjennom arbeidsområdet. LibreOffice Impress bruker samme hurtigtaster som LibreOffice Draw for å opprette tegneobjekter.

Merking av plassholdere

LibreOffice Impress AutoUtformingen bruker plassholdere for lysbildeitler, tekst og objekter. For å velge en plassholder, trykk +Enter. For å flytte til neste plassholder, trykk +Enter igjen.

note

Hvis du trykker +Enter Etter at du har nådd den siste plassholderen i et lysbilde, settes et nytt lysbilde inn etter gjeldende lysbilde. Det nye lysbildet bruker samme utforming som gjeldende lysbilde.


For å lage og redigere et tegneobjekt

 1. Trykk F6 for å komme til Tegnelinjen.

 2. Trykk på Pil høyre inntil du kommer til knappen for tegneverktøyet.

 3. Hvis det er en pil ved siden av knappen har knappen en undermeny. Trykk på pil opp- eller pil ned-tasten for å åpne undermenyen, og trykk pil høyre eller pil venstre for å gjøre et valg.

 4. Press +Enter.

  Objektet blir laget i midten av dokumentet.

 5. For å gå tilbake til dokumentet, press +F6.

  Du kan bruke piltastene for å plassere objektet der du ønsker. For å velge en fra sprettoppmenyen for objektet, trykk Shift + F10.

Velge et objekt

 1. Press +F6for å gå inn i dokumentet.

 2. Trykk på Tab til du kommer til objektet du vil markere.

Under en lysbildeframvisning

Å starte en lysbildefremvisning

For å starte en lysbildefremvisning fra begynnelsen, trykk F5.

For å starte en lysbildefremvisning fra gjeldende lysbilde, trykk Shift+F5.

Gå fram til det neste lysbildet eller til neste animasjonseffekt

Mellomromstast

Gå fram til det neste lysbildet uten å spille av objektanimasjonseffekter

+Side Ned

Gå tilbake til forrige lysbilde

+Side Opp

Gå til et bestemt lysbilde

Tast sidenummeret på lysbildet, og trykk så Enter.

Stopp lysbildeframvisning

Escelelr

Lysbildesortering

Når du først skifter til Lysbildesortering, kan du trykke Enter for å skifte tastaturfokus til arbeidsområdet. Ellers kan du trykke F6 for å navigere til arbeidsområdet og så trykke Enter.

Merking og oppheving av merking av lysbilder

Bruk piltastene for å navigere til lysbildet du vil markere, og trykk på Mellomromstasten. For å legge til merkingen kan du bruke piltastene for å navigere til lysbilde(ene) du vil legge til, og trykke Mellomromstast igjen. For å velg vekk et lysbilde kan du navigere til lysbildet og trykke på Mellomromstast.

Kopiering av et lysbilde:

 1. Bruk piltastene til å navigere til lysbildet du vil kopiere, og trykk deretter på +C.

 2. Gå til lysbildet hvor du vil lime inn det kopierte lysbildet, og trykk deretter+V.

Flytting av et lysbilde:

 1. Bruk piltastene til å navigere til lysbildet du vil flytte, og trykk deretter +X.

 2. Plasser markøren til hvor du vil flytte lysbildet, og trykk deretter +V.

 3. Velg Foran eller Etter det gjeldende lysbildet, og klikk så på OK.

Supporter oss!