Opprette en tilpasset lysbildeframvisning

Du kan opprette en tilpasset presentasjon for å imøtekomme ditt publikums behov ved å bruke utvalgte lysbilder fra den gjeldende presentasjon.

For å opprette en tilpasset lysbildepresentasjon:

Egendefiner Lysbildevisning Dialog

 1. Velg Presentasjon → Tilpasset lysbildepresentasjon.

 2. Klikk Ny og skriv inn et navn på din presentasjon i feltet Navn.

 3. I Ekististerende Lysbilder, vel lysbildene som du skal legges til din framvisning, og klikk > knappen. Hold nede Shift for å velge et område av kontinuerlige lysbilder, eller for å velge flere individuelle lysbilder.

Du kan endre rekkefølgen for lysbildene i din selvvalgte lysbildepresentasjon, ved å dra og slippe lysbildene under Valgte lysbilder.

For å starte en tilpasset presentasjon:

EgendefinertLysbildevisning Dialog

 1. Velg Presentasjon → Tilpasset presentasjon.

 2. Velg presentasjonen du vil starte fra listen.

 3. Klikk Start.

tip

Hvis du vil at den valgte, tilpassede presentasjon skal starte når du klikker på ikonet Lysbildeframvisning på verktøylinjen Presentasjon, eller når du trykker «F5», velg Bruk tilpasset lysbildeframvisning.


Innstillinger for kjøring av lysbildeframvisning

For å alltid begynne en presentasjon fra det gjeldende lysbildet:

 1. Velg - LibreOffice Impress - Generalt.

 2. I området Start presentasjon kan du merke av avkrysningsfeltet Alltid med denne siden.

warning

Ikke velg denne innstillingen hvis du vil kjøre en tilpasset lysbildepresentasjon.


For å skjule et lysbilde:

For å skjule gjeldende lysbilde, klikk Skjul lysbilde knappen.

 1. For å skjule flere lysbilder, velgVis - Lysbildesortering, og velg så lysbilden(e) som du vil skjule

 2. Velg Presentasjon → Vis/skjul lysbilde.

  Lysbildet blir ikke fjernet fra dokumentet.

For å vise et skjult lysbilde:

 1. Velg Vis → Lysbildesortering og velg så de(t) skjulte lysbilde(ne) du vil vise.

 2. Velg Presentasjon → Vis/skjul lysbilde.

Supporter oss!