Fjernstyring av Impress → Impress Remote manual

LibreOffice Impress Remote er et åpen kildeprogram som er tilgjengelig for Android og iOS-operativsystemene, og som lar deg kontrollere LibreOffice Impress lysbildefremvisninger med en mobil enhet.

Impress Remote Ikon

Impress Remoteviser miniatyrbilder på skjermbildet med tilhørende notater nedenfor. Sveip fingeren på skjermen for å gå fremover eller bakover i presentasjonen. Du kan også vise en mosaikk av lysbilder for å hoppe direkte til ønsket for å gjøre det enklere å presentere dynamikken.

Forbindelsen mellom datamaskinen som kjører LibreOffice Impress-presentasjonen og mobilenheten, gjøres via Bluetooth eller en nettverkskobling.

Impress Remote Funksjoner

Impress Remote er et veldig nyttig program som lar deg fjernkontrollere lysbildefremvisninger, slik at du kan gå rundt mens du gjør presentasjonen. Hovedtrekkene er:

Krav

Datamaskin:

Mobilenhet

Laster ned og installerer Impress Remote i mobilenheten

Last ned Impress Remote fra Google Play Butikk eller Apple Store ved å søke etter "Impress Remote" i søkeboksen. Pass på at resultatene gir Impress Remote fra Document Foundation (TDF). Installer Impress Remote i mobilenheten som andre mobile applikasjoner.

Impress Remote Innstillinger

Med Impress Remote aktivert på mobilenheten og på siden, åpner du innstillingssiden ved å trykke på høyre hjørne av skjermen. Følgende innstillinger er tilgjengelige:

Koble datamaskinen til den mobile enheten

Aktiver Bluetooth på både enheten og datamaskinen og par dem. Se instruksjonshåndbøkene til enheten din og datamaskinens operativsystem for å vite hvordan du aktiverer Bluetooth, konfigurere en Bluetooth-ID og par enheter. Når paringen er opprettet, er mobilenheten klar til å kontrollere presentasjonen.

Alternativt kan du koble deg gjennom et nettverk (inkludert Wi-Fi). I dette tilfellet må både datamaskinen og enheten være koblet til det samme nettverket.

Aktiverer Impress Remote i LibreOffice Impress

Hvis du vil kjøre en Impress lysbildefremvisning, må du tillate Impress å bli kontrollert av den mobile enheten. Fortsett som følger:

  1. Åpne LibreOffice Impress.

  2. Gå til Verktøy - Valg - LibreOffice Impress - General . Du bør se skjermen som er vist i figuren nedenfor.

  3. I presentasjonsalternativene velger du Aktiver fjernkontroll og klikker OK .

Steng LibreOffice Impress og start på nytt.

Impress Generelle Alternativer dialog

Kontrollerer lysbildeframvisningen:

tip

Deaktiver skjermsparing og skjermlåsing fra mobilenheten som angitt ovenfor før du kjører en lysbildefremvisning. Forsikre deg om at mobilenheten har nok strøm for visningens varighet med skjermen på.


  1. Pass på at både enheten og datamaskinen er koblet sammen via Bluetooth eller nettverksforbindelse.

  2. Åpne presentasjonen du vil vise i LibreOffice Impress.

  3. Åpne Impress Remote-programmet på mobilenheten og velg datamaskinens Bluetooth-ID.

  4. Når du har klikket på datamaskinens navn, laster det automatisk presentasjonen på Impress Remote med notatdelen.

  5. Dra fingeren til venstre eller høyre på mobilskjermen for å endre lysbildene. Notatene er på bunnen av mobilskjermbildet.

  6. Still inn timeren for å definere tiden hvert lysbilde skal vises fra mobilprogrammet.

  7. Lysbildene kan også endres med volumtastene på mobilenheten. For å aktivere, åpne innstillingene og aktiver volumtasthandlinger i Impress Remote.

Noen Impress Remote mobile skjermbilder:

Impress Remote: første miniatyrbilde vist

Alternativ modus: alle lysbildeminiatyrbilder for direkte valg eller hopping. Gjeldende lysbilde har en rød markør

Supporter oss!