Importer HTML-sider inn i presentasjoner

Du kan importere enhver tekstfil inn i et lysbilde – deriblant tekst i HTML-dokumenter.

For å sette inn tekst fra en fil i et lysbilde:

  1. På stedet der du vil sette inn teksten, velg .

  2. Velg «Tekst» eller «HTML-dokument» som Filtype.

  3. Finn den filen som inneholder teksten du vil legge til, og trykk på Sett inn.

Hvis tekstfilen inneholder mer tekst enn hva som kan settes inn i et enkelt lysbilde, kan du fordele teksten over flere lysbilder.

  1. Dobbeltklikk i teksten satt inn for å gå inn i redigeringsmodus.

  2. Velg all teksten som ligger under det synlige lysbildefeltet, og trykk på+X.

  3. Velg , og trykk deretter + V.

  4. Gjenta trinn 1 til 3 inntil hele teksten er på lysbildet.

Supporter oss!