Lagre en presentasjon i HTML-format

  1. Åpne presentasjonen som du vil lagre i HTML-format.

  2. Velg Filer → Eksporter.

  3. Sett Filtype til HTML-dokument (LibreOffice Impress) (.html;.htm).

  4. Skriv inn et Filnavn og klikk så på Lagre.

  5. Følg instruksjonene i veiviseren HTML-eksport.

Supporter oss!