Bruk av festepunkter

I Impress og Draw kan du koble sammen to figurer med en linje, som kalles en forbindelseslinje. Når du tegner en forbindelseslinje mellom figurer, vil forbindelsen bli hektet på et festepunkt på hver figur. Hver figur har noen standardfestepunkter, og plasseringen av standardfestepunktene er avhengig av den enkelte figuren. Du kan legge dine egne selvvalgte festepunkter til en figur og så hekte forbindelseslinjer på de selvvalgte festepunktene.

For å legge til og redigere festepunkter

  1. Gjør et av følgende for å gjøre festepunktene synlige for alle elementer:

  2. Klikk på ikonet Sett inn festepunkt på verktøylinja «Festepunkter».

  3. Marker elementet i lysbildet som du vil legge til festepunkt i.

  4. Klikk inne i figuren hvor du vil legge til det nye festepunktet.

    Hvis figuren er fylt, kan du trykke hvor som helst inne i figuren. Hvis figuren ikke er fylt, kan du trykke på kanten for å sette inn et festepunkt. Når festepunktet er satt inn, kan du dra det til en annen plassering inne i figuren.

Med de fire ikonene ved siden av ikonet Sett inn festepunkt, kan du velge de retningene som vil være tillatte for en forbindelseslinje på dette festepunktet. Du kan velge en eller flere retninger for et konkret festepunkt.

Hvis ikonet Relativ festepunktsplassering er valgt, flyttes festepunktet når du endrer størrelsen på objektet for å behold dets plassering i forhold til objektets kanter.

Hvis ikonet Relativ festepunktsplassering ikke er valgt, vil ikke ikonene ved siden av lenger være merket som inaktive. Med disse ikonene kan du bestemme hvor et festepunkt blir plassert når størrelsen av objektet blir endret.

Supporter oss!