Bruk av festepunkter

I Impress og Draw kan du koble sammen to figurer med en linje, som kalles en forbindelseslinje. Når du tegner en forbindelseslinje mellom figurer, vil forbindelsen bli hektet på et festepunkt på hver figur. Hver figur har noen standardfestepunkter, og plasseringen av standardfestepunktene er avhengig av den enkelte figuren. Du kan legge dine egne selvvalgte festepunkter til en figur og så hekte forbindelseslinjer på de selvvalgte festepunktene.

For å legge til og redigere festepunkter

  1. Gjør ett av følgende for å få eksisterende festepunkter synlige for alle elementer:

  1. Klikk på Sett inn festepunkt-ikonet på Festepunkter-i verktøylinjen.

  2. Velg elementet i lysbildet der du vil legge til festepunkter.

  3. Klikk inne i figuren hvor du vil legge til det nye festepunktet.

    Hvis figuren er fylt, kan du klikke hvor som helst inne i figuren. Hvis figuren ikke er fylt ut, kan du klikke på kanten for å sette inn et festepunkt. Når det er satt inn, kan du dra festepunktet til en annen posisjon inne i figuren.

Med de fire ikonene ved siden av Insert Festepunkt -ikonet, velger du retninger som skal tillates for en kontakt på dette festepunktet. Du kan velge en eller flere retninger for et bestemt festepunkt.

Hvis ikonet Festepunkt Relativt er aktivt, flyttes festepunktet når du endrer størrelsen på objektet for å beholde posisjonen i forhold til objektgrensene.

Hvis ikonet Festepunkt Relativt ikke er aktivt, er ikonene ved siden av de ikke lenger nedtonet. Med disse ikonene kan du bestemme hvor et festepunkt skal plasseres når størrelsen på objektet endres.

Supporter oss!