................ Endrer Bakgrunnsfylling............

For å bruke en farge, gradient, eller parallelle linjemønster for bakgrunn.

 1. Velg , og klikk deretter på Bakgrunn -fanen.

 2. I området Fyll, gjør en av følgende:

  Velg Farge, og klikk så på en farge i listen.

  Velg Gradient, og klikk så på en gradientstil i listen.

  Velg Parallelle linjer, og klikk så på en Parallell linjestil i listen.

 3. Klikk OK.

For å bruke et bilde for bakgrunn

Du kan vise et helt bilde som bakgrunn, eller du kan stable bildet til å produsere en mønstret bakgrunn.

 1. Velg , og klikk deretter på Bakgrunn -fanen.

 2. Velg Bilde i området Fill , og klikk deretter på et bilde i listen.

  note

  For å bruke et tilpasset bilde for bakgrunn, klikke Import knappen. Finn bildet og klikk på Åpne . Når du går tilbake til kategorien Bakgrunn , er det importerte bildet i listen Bilde .


 3. Gjør en av de følgende:

  For å vise hele bildet som bakgrunnen, fjern kryss fra Side om side-feltet i Plassering-området og velg så Tilpass automatisk.

  For å vise bakgrunnsbildet side om side, velg Side om side og angi innstillingene for Størrelse, Plassering og Forskyvning for bildet.

 4. Klikk OK.

Denne modifiseringen er bare gyldig for gjeldende presentasjon eller tegningsdokument.

For å lagre en ny master som en mal

 1. .

 2. .

 3. Velg Vis - Normal for å lukke hovedvisningen.

 4. Velg Fil - Maler - Lagre som mal for å lagre dokumentet som en mal.

 5. Skriv inn et navn for malen. Ikke endre kategorien fra "Mine maler". Klikk OK .

Nå kan du bruke Mal-vinduet til å åpne en ny presentasjon eller tegning basert på den nye malen.

Supporter oss!