Animering av lysbildeoverganger

Du kan bruke en spesialeffekt som avspilles når du viser et lysbilde.

Tildel en overgangseffekt til et lysbilde

  1. I Normal visning, merk det lysbildet som du vil legge overgangseffekten til.

  2. I panelet Oppgaver, klikk Lysbildeovergang.

  3. Velg en lysbildeovergang fra listen.

Du kan forhåndsvise overgangseffekten i dokumentvinduet.

Merknadsikon

I lysbildepanelet vises et ikon ved siden av forhåndsvisningen av lysbildene som har lysbildeovergang. Når du kjører lysbildefremvisning med Presentatorkonsollen, ikonet indikerer at det neste lysbilde har lysbildeovergang.


Tildele den samme overgangseffekten til mer enn et lysbilde

  1. I visningen Lysbildesortering kan du velge de lysbildene som du vil legge overgangseffekten til.

    Hvis du vil, kan du bruke Zoom verktøylinjen Ikon Zoom for å endre forstørrelsen for lysbildene.

  2. I oppgavepanelet, klikk på Lysbildeovergang.

  3. Velg en lysbildeovergang fra listen.

For å se overgangseffekten til et lysbilde kan du klikke på det lille ikonet under lysbildet på Lysbildepanelet.

For å fjerne en overgangseffekt

  1. I visningen Lysbildesortering kan du velge de lysbildene som du vil fjerne overgangseffekten fra.

  2. Velg Ingen overgang i listeboksen i Oppgaver-panelet.

Supporter oss!