Animere objekt i lysbildepresentasjoner

Du kan bruke forvalgte animasjonseffekter til objekter på ditt lysbilde.

For å legge til en animasjonseffekt til et objekt:

  1. På et lysbilde i Normal visning, velg objektet som du vil animere.

  2. Velg Vis - Animasjon, for å åpne panelet Tilpasset Animasjon i sidefeltet. Klikk på Legg til (+) knappen, og velg såen animasjonseffekt.

  3. I dialogvinduet Selvvalgt animasjon kan du klikke på en fane for å velge blant kategorier av effekter. Klikk på en effekt og klikk deretter på OK.

For å vise animasjonen på forhånd, klikk på knappen Spill av.

note

På lysbildefeltet vises et -ikonet ved siden av forhåndsvisningen av de lysbildene, som har ett eller flere objekter med tilpasset animasjon. Når du presenterer lysbildefremvisningen med Presenter Console, viser ikonet at neste lysbilde har tilpasset animasjon.


For å bruke og redigere en bevegelsesstieffekt:

Et objekt kan animeres for å flyttes langs en bevegelsessti. Du kan bruke en forhåndsgitt eller din egen bevegelsessti.

Hvis du velger «Kurve», «Mangekant» eller «Frihåndslinje», lukker dialogvinduet og du kan tegne din egen sti. Hvis tegningen blir fullført og ikke avbrutt, fjernes den opprettede stien fra dokumentet og settes inn som en bevegelsestieffekt.

Redigering av bevegelsesstier

Hvis panelet «Tilpasset animasjon» er synlig, tegnes bevegelsesmønstret for det gjeldende lysbildet som et gjennomsiktig lag på lysbildet. Alle stier er synlige hele tiden. Det er derfor lett å opprette etterfølgende stier.

Et bevegelsesmønster kan velges ved å klikke på stien. En valgt sti vil støtte håndtak, den kan flyttes og skaleres som en figur. Et dobbeltklikk på en sti starter redigeringsmoduset for punkter. Redigeringsmoduset for punkter kan også startes med Rediger → Punkter eller ved å trykke på F8.

For å fjerne en animasjonseffekt fra et objekt:

  1. På et lysbilde i Normal visning, velg objektet som du vil fjerne en effekt fra.

  2. Velg Presentasjon → Selvvalgt animasjon.

  3. Klikk på Fjern.

Supporter oss!