Eksportere animasjoner i GIF-format

  1. Merk et animert objekt på ditt lysbilde.

  2. Velg Filer → Eksporter.

  3. Velg GIF - Graphics Interchange Format (.gif) i listen Filtype.

  4. Klikk i avkrysningsboksen Utvalg for å eksporte det merkede objektet og ikke hele lysbildet.

  5. Angi hvor du vil lagre den animerte GIFen, skriv inn et navn og klikk så på Lagre.

Supporter oss!