Opprette animerte GIF-bilder

Du kan animere tegneobjekter, tekstobjekter og bildeobjekter (bilder) på dine lysbilde for å gjøre din presentasjon mer interessant. LibreOffice Impress gir deg en enkel animasjonsredigerer, hvor du kan opprette animasjonsbilder (rammer) ved å samle objekter fra dine lysbilder. Animasjonseffekten oppnås ved å rotere gjennom de statiske rammene du oppretter.

Tipsikon

Hvis du oppretter en bildeanimasjon (animert GIF), kan du angi en forsinkelse til hver ramme, og angi antall ganger som animasjonen skal spilles.


For å opprette en animert GIF:

 1. Velg et objekt eller gruppe av objekter du vil inkludere i animasjonen, og velg Sett inn - Media - Animert bilde .

 2. Gjør en av de følgende:

 1. I området Animasjonsgruppe, velg Bildeobjekt.

  Bruk animasjonstidslinjen for å angi varigheten for visning av en ramme og antall ganger en animasjonssekvens presenteres (løkkekjøring).

 2. Angi et rammenummer i feltet Bildenummer (venstre felt).

 3. Skriv inn antall sekunder du vil at rammen vises i feltet Varighet (midterste boks).

 4. Gjenta de siste to trinnene for hver ramme i din animasjon.

  Tipsikon

  Du kan forhåndsvise din animasjon ved å bruke kontrollknappene til venstre for feltet Bildenummer.


 5. Velg hvor mange ganger du vil gjenta animasjonssekvensen i feltet Løkketall (høyre boks).

 6. Velg en justeringsinnstilling for objektene i feltet Justering.

 7. Klikk på Opprett.

Supporter oss!