Konvertering av 2D-objekter til kurver, polygoner og 3D-objekter

Du kan konvertere todimensjonale (2D) objekter for å lage forskjellige former. LibreOffice kan konvertere 2D-objekter til følgende objekttyper:

To typer av 3D objekter

For å gjøre om et objekt til en kurveform:

  1. Marker et 2D-objekt på lysbildet eller siden.

  2. Høyreklikk på objektet og velg Gjør om → Til kurve.

For å endra formen på objektet klikkr du på knappen PunktIkon på verktøylinjen for Tegning og drar i håndtakene til objektet. Du kan også dra kontrollpunktene til eit håndtak for å endre formen på kurven.

For å gjøre om et 2D-objekt til en mangekant:

  1. Marker et 2D-objekt på lysbildet eller siden.

  2. Høyreklikk på objektet og velg Gjør om → Til mangekant.

Du kan endre utseendet til objektet ved å klikke på knappen PunktIkon på verktøylinjen for Tegning og dra i håndtakene til objektet.

For å gjøre om et 2D-objekt til et 3D-objekt:

  1. Marker et 2D-objekt på lysbildet eller siden.

  2. Klikk på knappen Utdriving på/av Ikon på verktøylinjen for Tegning eller høyreklikk på objektet og velg Omform → Til 3D.

For å endre egenskapene for 3D-objektet kan du bruke verktøylinjene Linje og fyll og 3D-innstillinger.

Tipsikon

For å omforme et tekstobjekt til 3D, bruker du knappen Fontwork Ikon på verktøylinjen for tegning.


For å gjøre om et 2D-objekt til et 3D-dreieobjekt:

Et 3D-dreieobjekt blir laget ved å rotere det valgte objektet omkring dets loddrette akse.

  1. Marker et 2D-objekt på lysbildet eller siden.

  2. Høyreklikk på objektet og velg Gjør om → Til 3D-dreieobjekt

For å endre egenskapene til 3D-objektet kan du bruke verktøylinjene «Strek og fyll» og «3D-innstillinger».

Tipsikon

Du kan rotere 2D-objektet før konverteringen for å opprette en mer kompleks figur.


Supporter oss!