Vis tastaursnarveier i presentasjonskonsollen

Når du kjører en lysbildepresentasjon i presentasjonskonsollen, kan du bruke disse tastene:

Handling

Tast eller taster

Neste lysbilde, eller neste effekt

Venstreklikk, pil høyre, pil ned, mellomrom, Side ned, Enter, Return, "N"

Forrige lysbilde, eller forrige effekt

Høyreklikk, pil venstre, pil opp, Side opp, Rettetast, «P»

Første lysbilde

Hjem

Siste lysbilde

Slutt

Forrige lysbilde uten effekter

Alt + Page Up

Neste lysbilde uten effekter

Alt + Page Down

Slå av eller på svart skjerm

«B», «.»

Skru av eller på hvit skjerm

«W», «,»

Avslutt lysbildeframvisningen

Esc, '-'

Gå til lysbildenummer

Et tall etterfulgt av «Enter»

Øk eller minsk størrelsen på skriften for anmerkninger

«G», «S»

Rull opp eller ned i merknadene

«A», «Z»

Flytt innsettingstegnet i merknadsvisning forover/bakover

«H», «L»

Vis presentasjonskonsollen

Ctrl + «1»

Vis presentasjonsnotatene

Ctrl + «2»

Vis lysbildeoversikten

Ctrl-'3'


Supporter oss!