Hurtigtaster for LibreOffice Impress

Her følger en liste over hurtigtaster for LibreOffice Impress.

Du kan også bruke de generelle hurtigtastene i LibreOffice.

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.


Funksjonstaster for LibreOffice Impress

Hurtigtaster

Effekt

F2

Rediger tekst.

F3

Gå inn i gruppe.

+F3

Forlat gruppe.

Shift+F3

Kopier

F4

Plassering og størrelse

F5

Vis lysbildepresentasjon.

+Shift+F5

Dokumentstruktur

F7

Staving

+F7

Synonymordliste

F8

Rediger punkter.

+Shift+F8

Tilpass tekst til ramme.

Stiler


Hurtigtaster i presentasjoner

Hurtigtaster

Effekt

Esc eller -

Avslutt presentasjon.

Venstre klikk eller mellomrom eller høyre pil eller pil ned eller Page Down eller Enter eller Return

Spill av neste effekt (hvis finnes, ellers gå til neste lysbilde).

+Page Down

Gå til neste lysbilde uten å spille av effekter.

[nummer] + Enter

Skriv et nummer på et lysbilde, og trykk Enter for å gå til lysbildet.

Høyreklikk eller venstre pil eller pil opp eller side opp eller tilbake-tasten

Spill av forrige effekt på nytt. Hvis ingen tidligere effekter finnes på dette lysbildet, vil forrige lysbildet bli vist.

+Page Up

Gå til det forrige lysbildet uten å spille av effekter.

Home

Hopp til første lysbilde i presentasjonen.

End

Hopp til det siste lysbildet i lysbildepresentasjonen.

+ Page Up

Gå til det forrige lysbildet.

+ Page Down

Gå til det neste lysbildet.

B eller .

Vis svart skjerm inntil neste taste- eller musehjulhendelse.

W eller ,

Vis hvit skjerm inntil neste taste- elle musehjulhendelse.

P

Bruk musepekeren som penn

E

Slett alt blekk på lysbildet

+A

Slå av pekeren som pennemodus


Hurtigtaster i «Normalvisning»

Hurtigtaster

Effekt

Pluss(+)-tast

Vis større

Minus(-)-tast

Vis mindre.

Gange(×)-tast (numerisk tastatur)

Tilpass side til vindu.

Divisjonstast (÷) på numerisk tastatur

Vis aktuelt utvalg større.

Shift++G

Gruppering av valgte objekter.

Shift++A

Opphev gruppering av valgt gruppe.

+ klikk

Gå inn i en gruppe så du kan redigere de enkelte objektene i gruppen. Klikk utenfor gruppa for å gå tilbake til vanlig visning.

+Shift+K

Kombiner valgte objekter.

+ Shift + K

Del opp valgt objekt. Denne kombinasjonen virker bare på et objekt, som ble opprettet ved å kombinere to eller flere objekter.

+ Pluss tasten

Flytt fremst.

Shift++ Pluss tasten

Flytt framover

+ Minus tasten

Flytt bakover.

Shift++ Minus tasten

Plasser bakerst.


Hurtigtaster ved redigering av tekst

Hurtigtaster

Effekt

+Enter

Tilpassede bindestreker og orddeling

+F5

Hard bindestrek (blir ikke brukt i orddeling)

+F5

Hardt mellomrom. Harde mellomrom blir brukt i orddeling, og blir ikke utvidet dersom teksten er blokkjustert.

Shift + Enter

Linjeskift uten nytt avsnitt

Pil venstre

Flytt skrivemerket til venstre

Shift+Pil venstre

Flytt skrivemerket til venstre, og merk samtidig tekst

-tast

Gå til slutten av ordet

+Shift+klikk

Merk ord for ord mot venstre

Pil høyre

Flytt skrivemerket til høyre

Shift + Pil høyre

Flytt skrivemerket til høyre, og merk samtidig tekst

+Page Up

Gå til begynnelsen av neste ord

+Shift+klikk

Merk ord for ord mot høyre

Pil opp

Flytt skrivemerket en linje oppover

Shift + Pil opp

Merk linjer oppover

+Page Up

Flytt skrivemerket til begynnelsen av forrige avsnitt

Pil ned

Flytt skrivemerket en linje nedover

Shift + Pil ned

Merk linjer nedover

+Page Down

Flytter markøren til slutten av avsnittet. Neste tastetrykk flytter markøren til slutten av det neste avsnittet

Gå til begynnelsen av linjen

Gå og merk til begynnelsen av linjen

Gå til slutten av linjen

Gå og merk til slutten av linjen

+F3

Gå til starten av en tekstblokk i et lsysbilde.

+F3

Gå til slutten av tekstblokken i lysbildet

-tast

Slett tekst til slutten av ordet

+Page Up

Slett tekst til begynnelsen av ordet

I en liste: Slett et tomt avsnitt før det gjeldende avsnittet

+F5

Slett tekst til slutten av setninga.

+F5

Slett tekst til begynnelsen av setninga.


Hurtigtaster for LibreOffice Impress

Hurtigtaster

Effekt

Piltast

Flytter det valgte objektet eller sidevisningen i pilens retning.

+ Piltasten

Flytt omkring i sidevisningen.

Shift + dra

Begrenser bevegelsen av det valgte objektet horisontalt eller vertikalt.

+ dra (med Kopier når du flytter alternativet aktivt)

Hold down og dra et objekt for å lage en kopi av objektet.

-tast

Hold nede for å tegne eller skifte størrelse på objekter ved å dra fra midten av objektet og utad.

tast+klikk

Velg objektet bak det valgte objektet.

+Shift+klikk

Merk objektet foran det valgte objektet.

Shift+klikk

Merk nærliggende punkter eller en tekstpassage. Klikk ved begynnelsen av merkingen, flytt til slutten av merken og hold så «Shift» nede mens du klikker.

Skift+trekk (ved endring av størrelse)

Hold «Shift» nede, mens du drar for å endre størrelse på et objekt for å beholde proporsjonene til objektet.

Tabulator-tast

Merk objekter i samme rekkefølge som de ble opprettet i.

Shift+Tabulator

Merk objekter i motsatt rekkefølge av hva de ble opprettet i.

Escape

Avslutt aktuelt modus.

Enter

Ta i bruk et plassholderobjekt i en ny presentasjon (bare hvis rammen er valgt).

+Enter

Flytter til neste tekstobjekt på lysbildet.

Hvis det ikke er noen tekstobjekter på lysbildet, eller hvis du har nådd det siste tekstobjektet, vil ett nytt lysbilde bli satt inn etter det gjeldende lysbildet. Det nye lysbilde bruker samme oppsett som det gjeldende lysbildet.

Page Up

Skift til det forrige lysbildet. Ingen funksjon på det første lysbildet.

Page Down

Skift til det neste lysbildet. Ingen funksjon på det siste lysbildet.


Navigere med tastaturet i lysbildesorteringer og lysbilde

Hurtigtaster

Effekt

Hjem/Slutt

Sett fokus til det første/siste lysbildet.

Pil venstre/pil høyre eller Side Opp/Ned

Sett fokus til det neste eller det forrige lysbildet

+Shift+PageDown

Flytt valgte lysbilder ned en posisjon i lysbildesorteringslisten. Hvis du velger flere lysbilder, blir de flyttet sammen med den sist valgte lysbildet i listen.

+Shift+PageUp

Flytt utvalgte lysbilder opp en posisjon. Hvis du velger flere lysbilder, blir de flyttet sammen med det første valgte lysbildet i listen.

+Shift+End

Flytt utvalgte lysbilder til slutten av lysbildet Sorterer.

+Shift+Home

Flytt utvalgte lysbilder for å starte Lysetbilde Sorterer.

Enter

Bytt til normal modus med det aktive lysbildet når du er i glides sorter . Legg til et nytt lysbilde når du er i Lysbildepanel .


Supporter oss!