Merk bare tekstområdet

Angir om en tekstboks skal velges ved å klikke på teksten.

I området av tekstboksen som ikke er fylt med tekst, kan et objekt bak tekstboksen velges.

Ikon Velg kun Tekstområde Only

Merk bare tekstområdet

Supporter oss!