Fest til objektpunkter

Angir om konturen til grafikkobjektet skal justeres etter punktene til nærmeste grafikkobjekt.

Dette gjelder bare hvis markøren eller en konturlinje til grafikkobjektet er i snap-området.

Ikon Fest til Objektpunkt

Fest til objektpunkter

Supporter oss!