Fest til objektkant

Angir om konturen til grafikkobjektet skal justeres etter grensen til nærmeste grafikkobjekt.

Markøren eller en konturlinje til grafikkobjektet må være i snap-området.

Ikon Fest til Objektgrenser

Fest til objektkant

Supporter oss!