Fest til sidemarger

Angir om konturen til det grafiske objektet skal justeres til nærmeste sidemarg.

Markøren eller en konturlinje til grafikkobjektet må være i snap-området.

Ikon Fest til Side Marginer

Fest til sidemarger

Supporter oss!