Endre objekt med egenskaper

Hvis dette ikonet er slått på i Innstillinger-linjen blir objekter vist med egenskapene sine, men med 50% gjennomsiktighet når du tegner dem. Hvis dette ikonet ikke er slått på vil bare en kontur av objektet vises når du tegner, mens objektet vises med alle egenskapene når du slipper museknappen.

Ikon

Endre objekt med egenskaper

Supporter oss!