Tillat effekter

Spiller en forhåndsvisning av en animasjonseffekt som er tildelt et objekt, når du klikker inne i objektet i lysbildet.For å velge et objekt for editering, hold nedetasten når du klikker

Ikon

Tillat effekter

Animering av lysbildeoverganger

Animere objekt i lysbildepresentasjoner

Supporter oss!