Rotasjonsmodus etter at du har klikket på objektet

Endre oppførselen til museklikkene slik at rotasjonshåndtak kommer opp etter at du har trykket på et objekt og så trykker på det igjen. Dra i et håndtak for å rotere objektet i den retningen du vil.

Ikon

Rotasjonsmodus etter at du har klikket på objektet

Supporter oss!