Formatering på/av

Skjuler eller viser tegnformatering av lysbildeoverskrifter. Åpne Stilbehandler-dialogvinduet, høyreklikk på en stil og velg endre for å endre tegnformateringen til en overskrift.

Ikon

Formatering på/av

Supporter oss!