Piler

Åpne verktøylinjen Piler hvorfra du kan sette inn rette linjer, linjer med piler og målelinjer på gjeldende lysbilde eller side.

tip

Hvis du vil, kan du legge til en pil etter du har tegnet en linje ved å velge Format → Linje, og så velge en pilstil fra «Stil»-boksen.


Linje

Tegner en rett linje. For å begrense linjen til 45 grader, kan du holde «Shift» nede mens du drar.

Ikon Linje

Linje

Linje som slutter med pil

Tegn en rett linje som slutter med en pil. For at retningen på linjen skal endres i steg på 45 grader, hold nede «Shift» mens du lager linjen.

Ikon Linje slutter med pil

Linje som slutter med pil

Linje med pil/sirkel

Tegn en rett linje som begynner med en pil og slutter med en sirkel. For at retningen på linjen skal endres i steg på 45 grader, hold nede «Shift» mens du lager linjen.

Ikon Linje med pil/sirkel

Linje med pil/sirkel

Linje med pil/kvadrat

Tegn en rett linje som begynner med en sirkel og slutter med et kvadrat. For at retningen på linjen skal endres i steg på 45 grader, hold nede «Shift» mens du lager linjen.

Ikon Linje med pil/firkant

Linje med pil/kvadrat

Linje (45°)

Tegn en rett linje der retningen begrenses til steg på 45 grader.

Ikon Linje (45°)

Linje (45°)

Linje som begynner med pil

Tegn en rett linje som begynner med en pil. For at retningen på linjen skal endres i steg på 45 grader, hold nede «Shift» mens du lager linjen.

Ikon Linje starter med pil

Linje som begynner med pil

Linje med sirkel/pil

Tegn en rett linje som begynner med en sirkel og slutter med en pil. For at retningen på linjen skal endres i steg på 45 grader, hold nede «Shift» mens du lager linjen.

Ikon Linje med sirkel/pil

Linje med sirkel/pil

Linje med kvadrat/pil

Tegn en rett linje som begynner med et kvadrat og slutter med en pil. For at retningen på linjen skal endres i steg på 45 grader, hold nede «Shift» mens du lager linjen.

Ikon Linje med kvadrat/pil

Linje med kvadrat/pil

Målelinje

Tegn en linje som viser målelengden omgitt av hjelpelinjer. Målelinjer regner automatisk ut og viser lineære mål. Åpne verktøylinjen Piler og trykk på Målelinjer-ikonet for å tegne en målelinje. Flytt pekeren dit du vil at linjen skal starte, dra for å tegne målelinjen og slipp når du er ferdig.

tip

Dersom du ønsker at målelinjen skal ha samme lengde som siden i et nærliggende objekt, holder du nede tasten mens du drar linjen. For å holde linjen på 45 grader, holder du nede tasten Shift mens du drar linjen.


I LibreOffice Draw legges det alltid inn en dimensjonslinje i laget kalt Dimensions Linjer . Hvis du setter det laget til å være usynlig, vil du ikke se noen dimensjonslinjer på tegningen.

Ikon Dimensjonslinje

Målelinje

Linje med piler

Tegn en rett linje som har piler i begge ender. For at retningen på linjen skal endres i steg på 45 grader, hold nede «Shift» mens du lager linjen.

Ikon Linje med piler

Linje med piler

Supporter oss!