Sett inn

Ikon

Sett inn

Åpne verktøylinjen Sett inn hvorfra du kan sette inn objekter som f.eks. diagrammer, regneark og bilder i dokumentet.

Lysbilde

Setter inn et lysbilde etter det valgte lysbildet)

Ikon Nytt Lysbilde slide

Nytt lysbilde

Flytende ramme

Setter inn en flytende ramme i gjeldende dokument. Flytende rammer brukes i HTML-dokumenter for å vise innholdet i en annen fil.

Ikon Flytende ramme

Flytende ramme

Sett innObjekter fra fil

Lar deg sette inn hele filen eller bestemte elementer i filen.

Ikon

Regneark

Setter inn en ny tabell inn i det gjeldende lysbildet eller siden.

Ikon Sett inn Tabell

Tabell

Fra fil

Åpner en filvalgsdialog for å sette inn et bilde i gjeldende dokument.

Ikon bilde

Bilde

Lyd eller video

Setter inn en video- eller lydfil i dokumentet ditt.

Lyd og video

Formel

Setter inn en formel i gjeldende dokument.

Ikon formel

Formel

Diagram

Ikon diagram

Diagram

OLE-objekt

Setter inn OLE-objektet inn i gjeldende dokument. OLE-objektet settes inn som en lenke eller et innebygd objekt.

Ikon OLE-objekt

OLE-objekt

Supporter oss!