Forbindelseslinjer

Ikon

Forbindelseslinje

Åpne verktøylinja for forbindelser. Ved hjelp av den kan du lage forbindelser mellom objektene i lysbildet. En forbindelse består av en linje som binder sammen to objekter. Objektene vil fortsatt henge sammen når de flyttes. Hvis du kopierer et objekt med en forbindelse vil også forbindelsen bli kopiert.

Det er fire slags forbindelseslinjer:

  1. Standard (90-graders vinkelbøyninger)

  2. Linje (to bøyninger)

  3. Rett

  4. Kurvet

Når du klikker på en forbindelseslinje og flytter musepekeren over et fylt objekt eller over kanten av et ikke fylt objekt, vil festepunktene bli vist. Et festepunkt er et fast punkt hvor du kan koble til en forbindelseslinje. Du kan legge til et tilpasset festepunkt til et objekt.

For å tegne en forbindelseslinje, klikk på et festepunkt på et objekt, dra til et festepunkt på et annet objekt og slipp. Du kan også dra til en tom del av dokumentet og klikke. Den løse enden av forbindelsen er fastlåst, inntil du drar enden til et annet sted. For å løsne en forbindelseslinje, dra en av forbindelseslinjens ender til en ny posisjon.

Forbindelseslinje

Tegn en forbindelseslinje med en eller flere 90-graders vinkler på. Trykk på et festepunkt på et objekt, dra festepunktet til et annet objekt og slipp.

Ikon

Forbindelseslinje

Forbindelseslinje som begynner med pil

Tegn en forbindelseslinje med en eller flere 90-graders vinkler på og en pil på startpunktet. Trykk på ett festepunkt på et objekt, dra festepunktet til et annet objekt og slipp.

Ikon

Forbindelseslinje som begynner med pil

Forbindelseslinje som slutter med pil

Tegn en forbindelseslinje med en eller flere 90-graders vinkler på og en pil på sluttpunktet. Trykk på et festepunkt på ett objekt, dra festepunktet til et annet objekt og slipp.

Ikon

Forbindelseslinje som slutter med pil

Forbindelseslinje med piler

Tegn en forbindelseslinje med en eller flere 90-graders vinkler på og piler i begge ender. Trykk på et festepunkt på et objekt, dra festepunktet til et annet objekt og slipp.

Ikon

Forbindelseslinje med piler

Forbindelseslinje som begynner med sirkel

Tegn en forbindelseslinje med en eller flere 90-graders vinkler på og en sirkel på startpunktet. Trykk på et festepunkt på et objekt og dra festepunktet til et annet objekt og slipp.

Ikon

Forbindelseslinje som begynner med sirkel

Forbindelseslinje som slutter med sirkel

Tegn en forbindelseslinje med en eller flere 90-graders vinkler på og en sirkel på sluttpunktet. Trykk på ett festepunktet på et objekt, dra festepunktet til et annet objekt og slipp.

Ikon

Forbindelseslinje som slutter med sirkel

Forbindelseslinje med sirkler

Tegn en forbindelseslinje med en eller flere 90-graders vinkler på og en sirkel i begge ender. Trykk på et festepunkt på et objekt, dra festepunktet til et annet objekt og slipp.

Ikon

Forbindelseslinje med sirkler

Linjeforbindelse

Tegn en forbindelseslinje med vinkler nært et festepunkt. Trykk på et festepunkt på et objekt, dra festepunktet til et festepunkt på et annet objekt og slipp. Klikk på forbindelseslinjen og dra vinkelen for å justere lengden på linja mellom vinkelen og festepunktet.

Ikon

Linjeforbindelse

Linjeforbindelse som begynner med pil

Tegn en forbindelseslinje som starter med en pil og har vinkler nært et festepunkt. Trykk på et festepunkt på et objekt, dra det til et annet objekt og slipp. Klikk på forbindelseslinjen og dra vinkelen for å justere lengden på linja mellom vinkelen og festepunktet.

Ikon

Linjeforbindelse som begynner med pil

Linjeforbindelse som slutter med pil

Tegn en forbindelseslinje som har vinkler nært et festepunkt og slutter med en pil. Trykk på et festepunkt på et objekt, dra det til et annet objekt og slipp. Klikk på forbindelseslinjnen og dra vinkelen for å justere lengden på linja mellom vinkelen og festepunktet.

Ikon

Linjeforbindelse som slutter med pil

Linjeforbindelse med piler

Tegn en forbindelseslinje som har vinkler nært et festepunkt og har piler i hver ende. Trykk på et festepunkt på et objekt, dra det til et annet objekt og slipp. Klikk på forbindelseslinjen og dra vinkelen for å justere lengden på linja mellom vinkelen og festepunktet.

Ikon

Linjeforbindelse med piler

Linjeforbindelse som begynner med sirkel

Tegn en forbindelseslinje som starter med en sirkel og har vinkler nært et festepunkt. Trykk på et festepunkt på et objekt, dra det til et annet objekt og slipp. Klikk på forbindelseslinjen og dra vinkelen for å justere lengden på linja mellom vinkelen og festepunktet.

Ikon

Linjeforbindelse som begynner med sirkel

Linjeforbindelse som slutter med sirkel

Tegn en forbindelseslinje som slutter med en sirkel og har vinkler nær et festepunkt. Trykk på et koblingspunkt på et objekt, dra det til et annet objekt og slipp. Klikk på forbindelsen og dra vinkelen for å justere lengden på linja mellom vinkelen og koblingspunktet.

Ikon

Linjeforbindelse som slutter med sirkel

Linjeforbindelse med sirkler

Tegn en forbindelseslinje som har vinkler nært et festepunkt og sirkler i begge ender. Trykk på et festepunkt på et objekt, dra det til et annet objekt og slipp. Klikk på forbindelseslinjen og dra vinkelen for å justere lengden på linja mellom vinkelen og festepunktet.

Ikon

Linjeforbindelse med sirkler

Rett forbindelseslinje

Tegn en rett forbindelseslinje. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Rett forbindelseslinje

Rett forbindelseslinje som begynner med pil

Tegn en rett forbindelseslinje med en pil på startpunktet. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Rett forbindelseslinje som begynner med pil

Rett forbindelseslinje som slutter med pil

Tegn en rett forbindelseslinje med en pil på sluttpunktet. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Rett forbindelseslinje som slutter med pil

Rett forbindelseslinje med piler

Tegn en rett forbindelseslinje med piler i begge ender. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Rett forbindelseslinje med piler

Rett forbindelseslinje som begynner med sirkel

Tegn en rett forbindelseslinje med en sirkel på startpunktet. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Rett forbindelseslinje som begynner med sirkel

Rett forbindelseslinje som slutter med sirkel

Tegn en rett forbindelseslinje med en sirkel på sluttpunktet. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Rett forbindelseslinje som slutter med sirkel

Rett forbindelseslinje med sirkler

Tegn en rett forbindelseslinje med sirkler i begge ender. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Rett forbindelseslinje med sirkler

Bøyd forbindelseslinje

Tegn en vinklet forbindelseslinje. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Bøyd forbindelseslinje

Bøyd forbindelseslinje med piler

Tegn en vinklet forbindelseslinje med en pil på startpunktet. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Bøyd forbindelseslinje med piler

Bøyd forbindelseslinje som slutter med pil

Tegn en vinklet forbindelseslinje med en pil på sluttpunktet. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Bøyd forbindelseslinje som slutter med pil

Bøyd forbindelseslinje med piler

Tegn en vinklet forbindelseslinje med piler i begge ender. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Bøyd forbindelseslinje med piler

Bøyd forbindelseslinje som begynner med sirkel

Tegn en vinklet forbindelseslinje med en sirkel på startpunktet. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Bøyd forbindelseslinje som begynner med sirkel

Bøyd forbindelseslinje som slutter med sirkel

Tegn en vinklet forbindelseslinje med en sirkel på sluttpunktet. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Bøyd forbindelseslinje som slutter med sirkel

Bøyd forbindelseslinje med sirkler

Tegn en vinklet forbindelseslinje med sirkler i begge ender. Trykk på et festepunkt, dra det til et festepunkt på et annet objekt og slipp.

Ikon

Bøyd forbindelseslinje med sirkler

Supporter oss!