3D-Objekter

Åpner 3D-objekter-verktøylinjen. Objektene er tredimensjonale, med dybde, belysning og refleksjon. Hvert innsatt objekt danner til å begynne med en 3D-scene. Du kan trykke F3 for å gå inn i scenen. For disse 3D-objektene kan du åpne dialogboksen 3D-effekter for å redigere egenskapene.

Ikon 3D Objekter

3D-objekter

Tipsikon

For å rotere et 3D-objekt omkring en av dets tre akser, klikk for å markere objektet, og klikk så igjen for å vise dets rotatsjonshåndtak. Dra et håndtak i den retningen som du vil rotere objektet.


Kube

Tegner en fylt kube der du drar i lysbildet. For å tegne et 3D-rektangel, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Kube

Kube

Kule

Tegner en fylt kule der du drar i lysbildet. For å tegne en kule, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Sfære

Kule

Sylinder

Tegner en sylinder som er basert på en sirkel der du drar i lysbildet. For å tegne en sylinder som er basert på en oval, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Sylinder

Sylinder

Kjegle

Tegner en kjegle som er basert på en sirkel der du drar i lysbildet. For å tegne en kjegle som er basert på en oval, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Kjegle

Kjegle

Pyramide

Tegner en pyramide med firkantet base der du drar i lysbildet. For å tegne en pyramide med rektangulær base, hold nede Shift mens du drar. For å definere en annen polygon for bunnen av pyramiden, åpne 3D-effekter-dialogboksen og klikk på Geometri-fanen. I Segmenter-området skriver du inn antall sider for polygonet i boksen merket Horisontal, og klikker deretter på det grønne merket.

Ikon Pyramide

Pyramide

Smultring

Tegner et ringformet objekt som er basert på en sirkel der du drar i lysbildet. For å tegne en torus som er basert på en oval, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Torus

Smultring

Skall

Tegner et bolleformet objekt som er basert på en sirkel der du drar i lysbildet. For å tegne et skall som er basert på en oval, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Skall

Skall

Halvkule

Tegner den ene halvdelen av en kule der du drar i lysbildet. For å tegne en halvdel av en kule, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Halvsfære

Halvkule

Supporter oss!