Kurve

Kurve-ikonet på tegnelinjen åpner verktøylinjen for linjer hvor du kan legge linjer og former til i lysbildet.

Dersom du holder nede Shift-tasten blir flyttingen av musepekeren begrenset til multipler av 45 grader. Holder du nede -tasten vil det nye punktet ikke bli sammenbundet med det siste punktet. Dette gjør at du kan lage objekt som er satt sammen av kurver som ikke er sammenbundne. Teigner du et mindre objekt mens du holder nede -tasten, inne i et større objekt som du ikke har lukket, vil det minste objektet bli dratt fra det største og således laga et «hulll» i det største objektet.

Lukkede figurer blir automatisk fylt som vist i feltet Områdestil/-fyll på verktøylinjen Linje og fyll.

Kurve, fylt

Tegn en fylt og lukket form som er basert på en Bézier-kurve. Trykk der du vil at kurven skal starte og dra, slipp for å avslutte. Trykk så der du vil at kurven skal slutte. Flytt pekeren og trykk igjen for å legge en rett linje til kurven. Dobbeltklikk for å lukke formen.

Ikon

Kurve, fylt

Mangekant, fylt

Tegn en lukket form som består av rette linjer. Trykk der du vil at mangekanten skal starte og dra for å tegne en linje. Trykk igjen for å velge slutten på linjen og fortsett å trykke til du har tegnet de andre linjene i mangekanten. Dobbeltklikk for å gjøre tegningen ferdig. Hold nede «shift» når du klikker for å begrense mangekanten til kun 45 graders vinkler.

Ikon

Mangekant, fylt

Mangekant (45°), fylt

Tegn en lukket form som består av rette linjer og vinkler på 45 grader. Trykk der du vil at mangekanten skal starte, og dra for å tegne en linje. Trykk igjen for å velge slutten på linjen, og fortsett å trykke til du har tegnet de andre linjene i mangekanten. Dobbeltklikk for å avslutte tegningen. Hold nede «shift» når du klikker for å ikke begrense mangekanten til kun 45 graders vinkler.

Ikon

Mangekant (45°), fylt

Frihåndslinje, fylt

Tegn en linje på frihånd der du drar i lysbildet. Når du slipper knappen vil LibreOffice lage en lukket form ved å tegne en rett linje fra linjens sluttpunkt til dens startpunkt. Området inne i formen vil bli fylt med den gjeldende områdefargen.

Ikon

Frihåndslinje, fylt

Kurve

Tegner en jevn Bezier-kurve. Klikk der du vil at kurven skal starte, dra, slipp, og flytt deretter pekeren til der du vil at kurven skal slutte og klikk. Flytt pekeren og klikk igjen for å legge til et rettlinjesegment til kurven. Dobbeltklikk for å fullføre tegningen av kurven. For å lage en lukket form, dobbeltklikk på startpunktet for kurven. Kurven på kurven bestemmes av avstanden du drar.

Ikon

Kurve

Mangekant

Tegn sammenhengende linjer. Hold museknappen nede for å dra den første streken, deretter klikker du for hver ny linje du vil legge til. Dobbeltklikk for å avslutte. For å tegne en lukket figur, avslutt den siste linjen med å dobbeltklikke der du begynte.

Hold nede «Shift» mens du tegner en mangekant for å tegne nye punkt i 45-graders vinkler.

Rediger punkter kan du endre på enkeltpunkter i mangekanten.

Ikon

Mangekant

Mangekant (45°)

Tegnar en linje satt sammen av en serie rette linjesegment i 45 graders vinkler. Dra for å tegner et linjesegment, klikk for å definere endepunktet på segmentet og dra deretter videre for å definere neste segment. Dobbeltklikk for å avslutta tegningen. For å laga en lukket figur, hold nede -tasten og dobbeltklikk.

Ikon

Mangekant (45°)

Frihåndslinje

Tegner en friform linje gjennom å holde mujseknappen nede når du flytter musen i dokumentet. For å avslutte linjen, slipp opp museknappen. For å tegne en lukket figur, slipp museknappen ved linjens startpunkt .

Ikon

Frihåndslinje

Supporter oss!