Ellipse

Ved å bruke «Tilpass verktøylinjen» kan du legge til verktøylinjen for Sirkler og ellipser.

Ellipse

Tegner en fylt oval der du drar i det gjeldende dokumentet. Klikk der du vil tegne ovalen, og dra til størrelsen du ønsker. For å tegne en sirkel, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Ellipse

Ellipse

Sirkel

Tegner en fylt sirkel der du drar i gjeldende dokument. Klikk der du vil tegne sirkelen, og dra til størrelsen du ønsker. For å tegne en ellipse, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Sirkel

Sirkel

Ellipsesektor

Tegner en fylt form som er definert av buen til en oval og to radiuslinjer i gjeldende dokument. For å tegne en ellipsepai, dra en oval til den størrelsen du ønsker, og klikk deretter for å definere den første radiuslinjen. Flytt pekeren dit du vil plassere den andre radiuslinjen og klikk. Du trenger ikke klikke på ovalen. For å tegne en sirkelpai, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Ellipse-pai

Ellipsesektor

Sirkelsektor

Tegner en fylt form som er definert av sirkelbuen og to radiuslinjer i gjeldende dokument. For å tegne en sirkelpai, dra en sirkel til den størrelsen du ønsker, og klikk deretter for å definere den første radiuslinjen. Flytt pekeren dit du vil plassere den andre radiuslinjen og klikk. Du trenger ikke klikke på sirkelen. For å tegne en ellipse-pai, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Sirkel-pai

Sirkelsektor

Ellipsesegment

Tegner en fylt form som er definert av buen til en oval og en diameterlinje i gjeldende dokument. For å tegne et ellipsesegment, dra en ellipse til ønsket størrelse, og klikk deretter for å definere startpunktet til diameterlinjen. Flytt pekeren dit du vil plassere endepunktet til diameterlinjen og klikk. Du trenger ikke klikke på ellipsen. For å tegne et sirkelsegment, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Ellipse-segment

Ellipsesegment

Sirkelsegment

Tegner en fylt form som er definert av sirkelbuen og en diameterlinje i gjeldende dokument. For å tegne et sirkelsegment, dra en sirkel til den størrelsen du ønsker, og klikk deretter for å definere startpunktet til diameterlinjen. Flytt pekeren dit du vil plassere endepunktet til diameterlinjen og klikk. Du trenger ikke klikke på sirkelen. For å tegne et ellipsesegment, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Sirkelsegment

Sirkelsegment

Ellipse, uten fyll

Tegner en tom oval der du drar i gjeldende dokument. Klikk der du vil tegne ovalen, og dra til størrelsen du ønsker. For å tegne en sirkel, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Ellipse, ikke fylt

Ellipse, uten fyll

Sirkel, uten fyll

Tegner en tom sirkel der du drar i gjeldende dokument. Klikk der du vil tegne sirkelen, og dra til størrelsen du ønsker. For å tegne en ellipse, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Sirkel, Ikke fylt

Sirkel, uten fyll

Ellipsesektor, uten fyll

Tegner en tom form som er definert av buen til en oval og to radiuslinjer i gjeldende dokument. For å tegne en ellipse-pai, dra en oval til den størrelsen du ønsker, og klikk deretter for å definere den første radiuslinjen. Flytt pekeren dit du vil plassere den andre radiuslinjen og klikk. Du trenger ikke klikke på ovalen. For å tegne en sirkelpai, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Ellipse Pai, Ikke fylt

Ellipsesektor, uten fyll

Sirkelsektor, uten fyll

Tegner en tom form som er definert av sirkelbuen og to radiuslinjer i gjeldende dokument. For å tegne en sirkelpai, dra en sirkel til den størrelsen du ønsker, og klikk deretter for å definere den første radiuslinjen. Flytt pekeren dit du vil plassere den andre radiuslinjen og klikk. Du trenger ikke klikke på sirkelen. For å tegne en ellipsepai, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Sirkel Pai, Ikke fylt

Sirkelsektor, uten fyll

Ellipsesegment, uten fyll

Tegner en tom form som er definert av buen til en oval og en diameterlinje i gjeldende dokument. For å tegne et ellipsesegment, dra en ellipse til ønsket størrelse, og klikk deretter for å definere startpunktet til diameterlinjen. Flytt pekeren dit du vil plassere endepunktet til diameterlinjen og klikk. Du trenger ikke klikke på ellipsen. For å tegne et sirkelsegment, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Ellipse Segment, Ikke fylt

Ellipsesegment, uten fyll

Sirkelsegment, uten fyll

Tegner en tom form som er definert av sirkelbuen og en diameterlinje i gjeldende dokument. For å tegne et sirkelsegment, dra en sirkel til den størrelsen du ønsker, og klikk deretter for å definere startpunktet til diameterlinjen. Flytt pekeren dit du vil plassere endepunktet til diameterlinjen og klikk. Du trenger ikke klikke på sirkelen. For å tegne et segment som er basert på en ellipse, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Sirkel Segment, Ikke fylt

Sirkelsegment, uten fyll

Bue

Tegner en bue i gjeldende dokument. For å tegne en bue, dra en oval til den størrelsen du ønsker, og klikk deretter for å definere startpunktet til buen. Flytt pekeren dit du vil plassere endepunktet og klikk. Du trenger ikke klikke på ovalen. For å tegne en bue som er basert på en sirkel, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Ark

Bue

Sirkelbue

Tegner en bue som er basert på en sirkel i gjeldende dokument. For å tegne en bue, dra en sirkel til den størrelsen du ønsker, og klikk deretter for å definere startpunktet til buen. Flytt pekeren dit du vil plassere endepunktet og klikk. Du trenger ikke klikke på sirkelen. For å tegne en bue som er basert på en ellipse, hold nede Shift mens du drar.

Ikon Sirkel Ark

Sirkelbue

Supporter oss!