Tekst

Verktøylinjen «Tekst» inneholder noen ikoner for å spesifisere forskjellige typer tekstbokser.

Tekst

Tegn en tekstboks på det stedet i dokumentet du klikker eller drar. Klikk hvor som helst i dokumentet og skriv eller lim deretter inn teksten.

Ikon

Tekst

Tilpass tekst til ramme

Tegn en tekstboks på det stedet i dokumentet du klikker eller drar. Teksten du skriver inn blir automatisk skalert til å passe i tekstboksen. Klikk hvor som helst i dokumentet og skriv eller lim deretter inn teksten.

Ikon

Tilpass tekst til ramme

Snakkebobler

Tegner en linje som ender i en rektangulær snakkeboble fra hvor du drar det gjeldende dokumentet. Tekstretningen er horisontal. Dra i et håndtak på snakkeboblen for å endre størrelse på den. For å endre en rektangulær snakkeboble til en avrundet, kan du dra i det største hjørnehåndtaket når pekeren endrer seg til en hånd. For å legge til tekst kan du klikke på kanten av forklaringen og skrive eller sette inn din tekst.

Ikon Forklaringer

Snakkebobler

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan bare nås etter at du har aktivert støtte for asiatiske språk i - Språk og Lokale innstillinger - Generelt.

Loddrette snakkebobler

Vertikale Forklaringerikoner

Tegner en linje som ender i en rektangulær snakkeboble med loddrett tekst. Linjen kan lages hvor som helst i dokumentet ved å trykke ned venstre museknapp og dra. Du kan endre størrelse på snakkeboblen ved å dra i ett av håndtakene. Du legger til tekst ved å trykke på kanten av snakkebobla og skrive eller lime inn teksten. Hvis du vil gjøre en rektangulær snakkeboble om til en oval snakkeboble, kan du dra i det største hjørnehåndtaket når pekeren endres til en hånd. Bare tilgjengelig når støtte for asiatiske språk er slått på.

Loddrett tekst

Ikon Vertikal tekst

Tegner en tekstboks med loddrett tekstretning der du trykker og drar i dokumentet. Trykk et sted i dokumentet og skriv eller lim inn teksten. Du kan også flytte musepekeren dit du vil legge inn teksten, dra en tekstboks, og så skrive eller lime inn teksten. Bare tilgjengelig når støtte for asiatiske språk er slått på.

Tilpass loddrett tekst til ramme

Tegner opp en tekstboks med vertikal tekstretning der du klikker eller drar inn det gjeldende dokumentet. Teksten du skriver inn, endres automatisk til størrelsen på boksen. (Aktiver asiatisk tekststøtte for å aktivere dette ikonet.). Klikk hvor som helst i dokumentet, og skriv deretter inn eller lim inn teksten. Du kan også flytte markøren dit du vil legge til teksten, dra en boks og deretter skrive inn eller lime inn teksten.

Ikon Tilpass vertikal tekst til ramme

Tilpass loddrett tekst til ramme

Supporter oss!