Verktøylinje for festepunkter

Sett inn eller endre egenskapene til et festepunkt. Et festepunkt er et selvvalgt punkt som du kan koble til en forbindelseslinje. Standardoppførselen til LibreOffice er å sette inn et festepunkt på midten av hver side av avgrensningsområdettil hvert objekt du oppretter.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på ikonet Rediger festepunkt på tegnelinja.


Opprettelse av et flytdiagram

Sett inn festepunkt

Sett inn et festepunkt der du trykker i et objekt.

Ikon

Sett inn punkt

Utgangsretning til venstre

Forbindelseslinjen blir lagt til den venstre siden av det valgte festepunktet.

Ikon

Utgangsretning til venstre

Utgangsretning øverst

Forbindelseslinja blir lagt til den øvre siden av det valgte festepunktet.

Ikon

Utgangsretning øverst

Utgangsretning til høyre

Forbindelseslinja blir lagt til den høyre siden av det valgte festepunktet.

Ikon

Utgangsretning til høyre

Utgangsretning nederst

Forbindelseslinja blir lagt til den nedre siden av det valgte festepunktet.

Ikon

Utgangsretning nederst

Relativ festepunktsplassering

Behold plasseringen til det valgte festepunktet i forhold til objektet når objektets størrelse blir endret.

Ikon

Relativ festepunktsplassering

Plasser festepunkt horisontalt til venstre

Når objektets størrelse blir endret, forblir festepunktet på objektets venstre side.

Ikon

Plasser festepunkt horisontalt til venstre

Plasser festepunkt horisontalt i midten

Når objektets størrelse blir endret, forblir festepunktet i midten av objektet.

Ikon

Plasser festepunkt horisontalt i midten

Plasser festepunkt horisontalt til høyre

Når objektets størrelse blir endret, forblir festepunktet på objektets høyre side.

Ikon

Plasser festepunkt horisontalt til høyre

Plasser festepunkt loddrett øverst

Når objektets størrelse blir endret, forblir festepunktet på objektets øvre side.

Ikon

Plasser festepunkt loddrett øverst

Plasser festepunkt loddrett i midten

Når objektets størrelse blir endret, forblir festepunktet i objektets loddrette sentrum.

Ikon

Plasser festepunkt loddrett i midten

Plasser festepunkt loddrett nederst

Når objektets størrelse blir endret, forblir festepunktet på objektets nedre side.

Ikon

Plasser festepunkt loddrett nederst

Supporter oss!