Festepunktstaver

Sett inn eller endre egenskapene til et festepunkt. Et festepunkt er et selvvalgt punkt som du kan koble til en forbindelseslinje. Standardoppførselen til LibreOffice er å sette inn et festepunkt på midten av hver side av avgrensningsområdettil hvert objekt du oppretter.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk på Vis limpunktfunksjoner-ikonet på Tegning-linjen.

Ikon Rediger Festepunkter

Rediger festepunkter


Opprettelse av et flytdiagram

Sett inn Festepunkt

Sett inn et festepunkt der du trykker i et objekt.

Ikon

Sett inn punkt

Utgangsretning til venstre

Forbindelseslinjen blir lagt til den venstre siden av det valgte festepunktet.

Ikon

Utgangsretning til venstre

Utgangsretning øverst

Forbindelseslinjen blir lagt til den øvre siden av det valgte festepunktet.

Ikon

Utgangsretning øverst

Utgangsretning til høyre

Forbindelseslinjen blir lagt til den høyre siden av det valgte festepunktet.

Ikon

Utgangsretning til høyre

Utgangsretning nederst

Forbindelseslinjen blir lagt til den nedre siden av det valgte festepunktet.

Ikon

Utgangsretning nederst

Festepunkt Relativt

Behold plasseringen til det valgte festepunktet i forhold til objektet når objektets størrelse blir endret.

Ikon

Festepunkt Relativt

Festepunkt Horisontalt Venstre

Når objektets størrelse blir endret, forblir festepunktet på objektets venstre side.

Ikon

Festepunkt Horisontalt Venstre

Festepunkt Horisontalt Senter

Når objektets størrelse blir endret, forblir festepunktet i midten av objektet.

Ikon

Festepunkt Horisontalt Senter

Festepunkt Horisontalt Høyre

Når objektets størrelse blir endret, forblir festepunktet på objektets høyre side.

Ikon

Festepunkt Horisontalt Høyre

Festepunkt Vertikalt Topp

Når objektets størrelse blir endret, forblir festepunktet på objektets øvre side.

Ikon

Festepunkt Vertikalt Topp

Festepunkt Vertikalt Senter

Når objektets størrelse blir endret, forblir festepunktet i objektets loddrette sentrum.

Ikon

Festepunkt Vertikalt Senter

Festepunkt Vertikalt Bunn

Når objektets størrelse blir endret, forblir festepunktet på objektets nedre side.

Ikon

Festepunkt Vertikalt Bunn

Supporter oss!