Transformasjoner

Endre formen, retningen eller fyllet i de valgte objektene.

For å bruke denne funksjonen …

Choose VVis - Verktøylinjer - Transformasjoner.


Roter

Roterer eller forskyver de valgte 2D-objektene rundt et omdreiningspunkt. Dra et hjørnehåndtak på objektet i den retningen du ønsker å rotere det i. For å forskyve et objekt, dra et midthåndtaket i den retningen du ønsker å forskyve det i.

Hvert lysbilde har bare et omdreiningspunkt. Dobbeltklikk på et objekt for å flytte omdreiningspunktet til midten av objektet. Du kan også dra omdreiningspunktet til en ny plass på skjermen og deretter rotere objektet.

note

Hvis du velger en gruppe som inneholder et 3D-objekt, blir bare 3D-objektet rotert. Du kan ikke forskyve et 3D-objekt. I stedet kan du rotere det om X- og Y-aksen ved å dra i midthåndtakene.


Ikon Roter

Roter

Speil

Snu de valgte objektene rundt en vendelinje, som du kan dra til hvor som helst på lysbildet. Dra et håndtak fra objektene over vendelinjene for å snu objektene. For å endre orienteringa for vendelinjene, dra en av endepunktene til et nytt sted.

Ikon Flipp

Speil

I 3D-dreieobjekt

Gjør om de valgte 2D-objektene til 3D-objekter ved å rotere objektene rundt en symmetrilinje.

Dra symmetrilinjen til en ny plassering for å endre formen på det omgjorte objektet. For å endre retningen av symmetrilinjen kan du dra i et av dets endepunkter. Klikk på objektet for å gjøre det om til 3D.

Ikon i 3D rotasjonobjekt

I 3D-dreieobjekt

Sett i sirkel (perspektiv)

Forvreng det valgte objektet ved å pakke det rundt imaginære sirkler og deretter legge til perspektiv. Dra i et håndtak på det valgte objektet for å forvrenge det. Hvis det valgte objektet ikke er en mangekant eller en Bézier-kurve, vil du bli bedt om å gjøre objektet om til en kurve før du forvrenger det.

Ikon sett inn sirkel

Sett i sirkel (perspektiv)

Sett i sirkel (skråstilt)

Forvreng det valgte objektet ved å pakke det rundt imaginære sirkler. Dra i et håndtak på det valgte objektet for å forvrenge det. Hvis det valgte objektet ikke er en mangekant eller en Bézier-kurve blir du bedt om å gjøre objektet om til en kurve før du forvrenger det.

Ikon Sett til sirkel

Sett i sirkel (skråstilt)

Forvreng

Dra i håndtakene for å endre formen på objektet. Hvis det valgte objektet ikke er en mangekant eller en Bézier-kurve, vil du bli bedt om å gjøre objektet om til en kurve før du forvrenger det.

Ikon Forvrengning

Forvreng

Gjennomsiktighet

Legger en gjennomsiktig fargeovergang til det valgte objektet. Gjennomsiktslinjen representerer en gråskala der det svarte håndtaket tilsvarer til 0 % gjennomsikt og det hvite håndtaket 100 % gjennomsikt.

Dra det hvite håndtaket for å endre retningen på gjennomsiktighetsgradienten. Dra det svarte håndtaket for å endre lengden på gradienten. Du kan også dra og slippe farger på håndtakene fra Fargelinjen for å endre gråtoneverdiene.

note

For å vise Fargelinje, velg Vis - Fargelinje.


Ikon Gjennomsiktighet

Gjennomsiktighet

Fargeovergang

Endrer gradientfyllingen til det valgte objektet. Denne kommandoen er bare tilgjengelig hvis du brukte en gradient på det valgte objektet i Format - Område. Dra håndtakene på gradientlinjen for å endre retningen på gradienten eller lengden på gradienten . Du kan også dra og slippe farger på håndtakene fra Fargelinjen for å endre fargen på gradientendepunktene.

note

For å vise Fargelinje, velg Vis - Fargelinje.


Ikon Gradient

Fargeovergang

Supporter oss!