Gjeldende størrelse

Viser X- og Y-plasseringen til markøren og størrelsen til det valgte objektet.

Dette statuslinjefeltet bruker de samme måleenhetene som linjalene. Du kan velge enheter ved å velge - LibreOffice Impress - General.

Supporter oss!