Øv på tidsbruk

Start en lysbildeframvisning med en tidsmåler nederst i venstre hjørne.

Ikon

Øv på tidsbruk

Øv på tidsbruk og lysbildeskift

Innstillinger for lysbildeframvisning

Supporter oss!