Vis/skjul lysbildet

Skjul det valgte lysbildet slik at det ikke vises i lysbildeframvisningen.

Nummeret på et skjult lysbilde er krysset vekk. For å vise et skjult lysbilde kan du velge Lysbildeframvisning → Vis/skjul lysbilde igjen.

Ikon

Vis/skjul lysbildet

Supporter oss!