Eksterne koblinger

List alle tilgjengelige Impress Remote koblinger.

For å bruke denne funksjonen …

Begynn med å markere Slå på fjernkontroll i → LibreOffice Impress → Generelt.

Velg menyen Lysbildevisning → Fjernstyring av Impress.


Oppsetting av fjernstyring

Slik slår du på fjernstyring

  1. Åpne programmet Impress Remote på mobilutstyret.

  2. Åpne dialogvinduetRemote Connection.

  3. Velg en enhet fra listen.

  4. Skriv inn PIN-tallene som vises på enheten og trykk Koble til for å godkjenne tilkoblingen.

Elementet og datamaskinen er nå koblet sammen. Den aktive presentasjonen settes til presentasjonsmodus og kan styres med den mobile enheten.

For å koble fra en mobilenhet

  1. Åpne dialogvinduetRemote Connection.

  2. Velg en enhet fra listen.

  3. Klikk Fjern klientautorisering .

Supporter oss!