Nytt lysbilde

Setter inn et lysbilde etter det valgte lysbildet)

For å bruke denne funksjonen …

Velg Lysbilde - Nytt lysbilde.

På verktøylinjen Presentasjon, klikk på

Ikon Nytt Lysbilde slide

Nytt lysbilde


Supporter oss!