Nytt lysbilde

Setter inn et lysbilde etter det valgte lysbildet)

For å bruke denne funksjonen …

Choose Slide - New Slide

På verktøylinja Presentasjon, klikk på

Ikon

Nytt lysbilde


Supporter oss!