Tidskontroll

Angir tidskontroll for den gjeldende effekten i dialogvinduet Effektinnstillinger.

Egendefinert Animasjon Timing Dialog

Start

Viser startegenskapen til den valgte animasjonseffekten. De følgende startegenskapene er tilgjengelige:

Forsinkelse

Angi en tilleggsforsinkelse på n sekunder før effekten starter.

Varighet

Bestemmer hvor lenge effekten skal vare.

Gjenta

Velg hvorvidt du vil gjenta den gjeldende effekten. Skriv inn antall gjentagelser eller velg fra listen:

Spol tilbake ved avslutning

Velg om du vil la animasjonsformen gå tilbake til sin opprinnelige tilstand når animasjonen er over.

Animer som del av en klikksekvens

Velg om animasjonen skal starte i den normale klikksekvensen.

Start effekt ved klikk på

Velg om animasjonen skal starte når det trykkes på en bestemt form.

Velg formen etter navn eller fra listeboksen.

Supporter oss!