Tekstanimasjon

Angir tekstanimasjonsinnstillingene for den gjeldende effekten i dialogvinduetEffektinnstillinger.

Tekst Animasjon Dialog

Gruppetekst

Bestemmer hvordan flere avsnitt skal animeres.

Automatisk etter

Hvis «Gruppetekst → Ved avsnitt på første nivå» er valgt, så vil paragrafene bli animert en etter en.

Skriv inn en tilleggsforsinking i sekund som skal brukes på animeringen av de neste avsnittene.

Animer tilknyttet form

Slå av merkingen på denne boksen forkun å animere teksten, ikke formen.

I motsatt rekkefølge

Animerer avsnittene i omvendt rekkefølge.

Supporter oss!