Effekt

Angir innstillingene og forbedringene til den gjeldende effekten i dialogvinduet Effektinnstillinger.

Innstillinger

For noen effekter kan innstillingene angis på fanen Effekt.

Retning

Bestemmer retningen på effekten.

Akselerert start

Slå på dette valget for å tildele en gradvis økende hastighet på starten av effekten.

Nedbremset slutt

Slå på dette valget for å tildele en gradvis bremsende hastighet på starten av effekten.

Utvidelser

Angir utvidelsene til den gjeldende effekten.

Utvidet Animasjonseffekt Dialog

Lyd

Velg en lyd fra galleriet eller frå en av de spesielle oppføringene.

Lydknapp

Spiller av den valgte lydfilen.

Etter animasjon

Velg fargen som skal vises når animasjonen er ferdig, eller velg en annen følgeeffekt fra listen.

Ton ut farge

Velg avblendingsfargen.

Tekstanimasjon

Velg animasjonsmodus for teksten i den gjeldende formen.

Forsinkelse mellom tegn

Bestemmer prosentdelen av forsinkelsen mellom animasjon av ord eller bokstaver.

Supporter oss!