Effektinnstillinger

Angi tilleggsegenskaper for det valgte elementet i ruta for tilpassede animasjoner.

Merknadsikon

Tildel en effekt til et objekt, klikk så på knappen for å åpne dialogvinduet Effektinnstillinger.


Dialogvinduet inneholder følgende faner:

Effekt

Tidskontroll

Tekstanimasjon

Supporter oss!