Kulepunkt og Posisjon

Angi alternativer for innrykk, mellomrom og justering for nummereringssymboler, for eksempel tall eller kuler, til sorterte og usorterte lister.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

I en valgt tekst velger du Format - Kuletegn og Nummerering .

Fra kontekstmenyen:

I en markert tekst velger du Kulepunkter og nummerering.

Fra grensesnittet med faner:

Hjem-fanen, klikk lenge på listen Sortert eller Usortert, velg Tilpass.

Fra verktøylinjer:

Bullets and Numbering dialog Icon

Kulepunkter og nummerering

Default bullet Default numbering

Long click and select Customize.

Fra sidefeltet:

Lister-stakken i Egenskaper-panelet, klikk lenge på Sortert eller Usortert-listen, velg Tilpass.


Nivå

Velg nivået(e) du vil endre. For å bruke alternativene på alle nivåene, velg "1-10".

Egenskaper

Type

Velg listetype. Usortert med tegnkulepunkt, usortert med grafikk -kulepunkt, eller sortert med et nummereringsmønster etter eget valg.

Tegn

Velg tegnsetting for den usorterte listen.

Start ved

For sorterte lister, velg listens første verdi

Farge

Velg fargen på listetegnene for sorterte og usorterte lister. Farge brukes ikke for lister med grafiske kulepunkter.

Separator

For sorterte lister, angi teksten som skal vises før og etter nummereringsoppsettet.

Foran

Skriv inn teksten som skal vises før nummereringen.

Etter

Skriv inn teksten som skal vises etter nummereringen.

Størrelse

Angi størrelsen på tegnet og de grafiske kulepunktene med hensyn til skriftstørrelsen på avsnittet.

Bredde

Skriv inn bredden på det grafiske kulepunkttegnet.

Høyde

Skriv inn høyden på det grafiske kulepunkttegnet.

Behold forholdet

Merk av i denne boksen for å beholde høyde-til-bredde-forholdet til den grafiske kulepunktet.

Relativ størrelse

For tegn som ikke er sortert og usortert, angir du den relative størrelsen på listetegnet. Den relative størrelsen gjelder også teksten Foran og Etter .

Posisjon

Innrykk

Angi avstanden fra venstre kant av objektet til starten av alle linjene i listen.

Bredde

Skriv inn eller velg bredden på listeelementet.

note

Den samlede totale lengden av Foran , Etter og nummereringen kan overstyre breddeinnstillingen.


Relativ

Relativt til det øvre listenivået. Den angitte verdien legges til verdien for dette feltet i nivået før. Hvis “Innrykk: 20 mm” på listenivå 1 og “Innrykk: 10 mm relativt” på listenivå 2 vil det resultere i et effektivt innrykk på 30 mm for nivå 2.

Justering

Velg justeringen av innholdet i den sorterte listens listenummerering i Bredde innstillinger.

Omfang

Gjelder endringen for hele .

Utvalg

Bruk for endringen av utvalget.

Bruk på Hoveddokument

Klikk for å bruke endringene på alle som bruker aktuelt hoveddokukument .

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!